Get Adobe Flash player

Sprzątanie terenów zewnętrznychusługa obejmuje codzienne sprzątanie wokół budynku, pielęgnację terenów zielonych

 • Sprzątanie terenu zewnętrznego przed rozpoczęciem pracy biura.
 • Zamiatanie i usuwanie liści, papierów itp.
 • Usuwani gum do żucia z chodników, parkingów
 • Przecieranie szlabanów wjazdowych/wyjazdowych
 • Mycie okien do wys. 1.8m
 • Usuwanie trawy i chwastów z kostki, krawężników itp.
 • Opróżnianie koszy i popielniczek
 • Usuwanie plam po olejach na parkingach
 • Nasadzenia roślin
 • Podlewanie terenów zieleni
 • Koszenie
 • Przycinanie drzew i krzewów
 • Oprysk środkami ochrony roślin
 • Udrażnianie rynien, kratek, studzienek
 • Nadzór nad czystością terenu zewnętrznego w czasie pracy biura przez pracowników naszej firmy.

 

Okres zimowy

 • W sezonie zimowym odśnieżanie chodników i parkingów, pryzmowanie i wywóz śniegu
 •  Posypywanie solą/proekologicznymi środkami chemicznymi chodników, dróg ppoż., ulic
 • Usuwanie gołoledzi z chodników, parkingów, podjazdów

Kontakt

F.U.S. GLOSS

ul. Odkryta 44 L/15

03-140 Warszawa

tel./fax: ( 22) 889 72 74

(22) 889-74-04 (22) 889-72-74 601-555-686

Kategorie